Záväzná prihláška
.. - ..
Meno a priezvisko(*):
Funkcia(*):
Názov organizácie(*):
Ulica:
PSČ, Mesto:
IČO:
IČpD:
Telefón účastníka(*):
Fax:
E-mail účastníka(*):
E-mail pre zaslanie pozvánky(*):
Prihlášku vyplnil
Meno a priezvisko(*):
E-mail(*):
Investície:
a) Účasť na kurze (včítane obedov) bez ubytovania (*)
0,- €
b) Účasť na kurze + ubytovanie a stravovanie (*)
0,- €
Ceny sú uvedené bez DPH. Označte požadovanú variantu - a) alebo b).
Potvrdzujeme, že sme sa zoznámili s podmienkami prihlášky (zmluvy), súhlasíme s nimi v plnom rozsahu a záväzne objednávame účasť na rozvojovom programe
Oboznámil som sa a súhlasím s podmienkami zmluvy.
Podmienky zmluvy: